BÆREKRAFTIG TURISME

Japaneksperten fokuserer sterkt på bærekraftig og ansvarlig turisme, og er fullt forpliktet til å bevare naturressurser, beskytte kulturarv og bidra til at turismen kommer lokalsamfunnet til gode.

Hva legger vi i begrepet "ansvarlig turisme"? Ansvarlig turisme handler om å ta vare på destinasjonene du besøker. Noen mener at man skal slutte helt å reise, men er det det beste alternativet? Vi syns at alle skal fortsette å reise - på denne måten får en oppleve andre kulturer, se miljøendringer med egne øyne, og forstå andre mennesker. Ved å gjøre dette blir vi mindre etnosentriske, og heller mer åpen for andre kulturer og får et nytt verdensbilde.

Vi har av den grunn valgt å samarbeide med lokale partnere i Japan som vi vet bidrar til en positiv utvikling i lokalsamfunnene. Vi oppfordrer alle i reiselivsbransjen, både reisende og turoperatører, til å beskytte miljøet, naturen, klimaet, lokale kulturer, livsstil og skikker uansett hvor du reiser.

Men trodde du transport og plast var de største miljøverstingene? Ved å la være å spise kjøtt og generelt dyreprodukter, vil du kunne bidra med å redusere ditt karbonfotavtrykk mer enn hvis du hadde solgt bilen. Dette er fordi kjøttproduksjon krever store arealer med jordbruksområder, veldig mye vann, og resulterer i enorme mengder med klimagassutslipp. Landbruk er en betydelig drivkraft for global oppvarming og forårsaker 15% av alle utslipp, hvorav halvparten kommer fra husdyr. De store mengdene vann og korn som trengs for å kunne mate dyrene er også en bekymring med tanke på at det blir bare flere og flere mennesker å mate.

 

Vi anbefaler å følge disse retningslinjene for at du skal få best mulig utbytte av din reise

  • Gjør grundig research før du reiser til ditt reisemål. Ved å gjøre dette kan du unngå å bli oppfattet som uhøflig eller bli tolket feil. Du kan for eksempel lære deg noen lokale gloser før din reise.

  • Respekter kulturelle forskjeller. Alle land har forskjellige kulturer og tradisjoner, og det er viktig for deg som besøkende å tilpasse deg landets etikette. Spør alltid om tillatelse før du tar bilder av befolkningen og kle deg passende.

  • Ta vare på miljøet. Ikke støtt ulovlig dyrehandel eller kjøp av varer laget av truede dyrearter. Ikke kjøp og kast, og bruk gjerne håndkler flere dager. Ikke la vann renne unødvendig, og tenk på strøm. Spis mindre kjøtt.

  • Støtt den lokale økonomien ved å kjøpe lokalproduserte produkter. Spis på lokale restauranter og overnatt på familiedrevne og lokale hoteller.

Ved å følge disse etiske retningslinjene vil du som reisende utvide din kulturelle og sosiale kapital, og vi håper at dette vil gi mange unike opplevelser og minner.