Bestillingsskjema

Forventet utvekslingsdato *
Forventet utvekslingsdato
Kupongen må aktiveres senest 90 dager etter utstedelse
Velg mellom 7, 14 eller 21 dager (Ordinær / Green)
Valgfritt
Fra 12 år
Fra 6-11 år. Barn under 6 år reiser gratis uten sete.
Fullt navn i henhold til pass samt fødselsdatoer på alle barn
Adresse er nødvendig for å få tilsendt de fysiske Japan Rail Passene per post